کتاب چهار میثاق –نویسنده :دون میگوئل روئیز-دسته موفقیت وخودسازی

اثری ماندگار از دون میگوئل روئیز

این کتاب خرد نامه ی مردمان سرخ است آمریکای مرکزی است که با نگارش این کتاب سعی در انتقال مفاهیم والای انسانی ،از نسل های گذشته به نسل حاضر و آینده را دارد  او سعی کرده با ودیعه گذاشتن باورهای بنیادی که جهان را پاک تر و روشن تر می کند .

معنی واژه ی میثاق در فرهنگ لغت فارسی معین عهد و پیمان است این کتاب در مورد عهدهایی که انسان ها با خودشان دارند است که آنها را رعایت می کنند اما اغلب میثاق ها منفی هستند.

جهار  میثاق عبارت اند از:

1- با کلام خود گناه نکنید 2-هیج چیز را به خود نگیرید  3-تصورات باطل نکنید  4-همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید

میثاق اول:

با کلام خود گناه نکنید به ما می آموزد که جادوی سیاه کلام می تواند همچون زهری کام و روان شنونده را تلخ کند و این جادو تمام عمر همراه او باقی می ماند و زندگی اش را تحت تاثیر قرار می دهد 

مادری که چون خسته است و به دخترش تشر می زند که چه صدای بدی داری آواز نخوان ! و همین باعث می شود دخترک در تمام طول زندگی اش از ابراز وجود در این زمینه خودداری می کند

میثاق های بعدی هم زاییده ی همین میثاق اول هستند و اگر میثاق اول را بتوان به خوبی درک و در زندگی پیاده کرد تغییرات بزرگی را می توان شاهد بود.

میثاق دوم

هیچ چیز را به خود نگیرید این میثاق همچون سپری از شما در برابر جادوی سیاه کلام سایرین محافظت می کند

همانند مثال قبل اگر دخترک حرف مادرش را به خود نمی گرفت ، زهر کلام او زندگی اش را تحت تاثیر قرار نمی داد.

میثاق سوم

تصورات باطل نکنید این میثاق در رابطه با باور درونی ای  است که هر یک از ما در ذهن خود می پذیریم و زندگی رابر پایه ی آنها مدیریت می کنیم. انسان ها معمولا تصوراتی در ذهنشان دارند که این تصورات اکثر تصوراتی باطل هستند که هیچ وقت اتفاق نمی افتند و جالب است که ما این تصورات را باور می کنیم و فکر می کنیم که حقیقت دارند.

میثاق چهارم 

همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید

 بیشترین  تلاش همیشه یکسان نیست مثلا وقتی صبح با انرژی بالا بیدار می شویم در مقایسه با شب که خسته هستیم بیشترین تلاش بهتر است وقتی بیشترین تلاشمان را می کنیم آن وقت است که خودمان را همان طور که هستیم می پذیریم می دانیم که در هر موقیعتی بیشتر تلاشمان را کردیم.

سه میثاق قبلی در صورتی تاثیر خودشان را می گذارند که بیشترین تلاشمان را کنیم نباید توقع داشته باشیم که همیشه بتوانیم معصومانه از کلام استفاده کنیم .هیچ چیز را به خود نگیریم و هرگز تصورات باطل نکنیم شاید در زمان هایی پیش بیاید که لغزش داشته باشیم و نتوانیم آنها را به خوبی اجرا کنیم ولی در هر صورت همیشه بیشترین تلاشمان را بکنیم

بریده ای از کتاب

  • کتاب قانون حتی اگر غلط باشد به شما احساس امنیت می دهد.
  • ما در جستجوی ابدی برای حقیقت هستیم چون تنها دروغ هایی را که درذهن خود ذخیره کرده ایم باور داریم .
  • ما تصور این را داریم که همه مثل ما به زندگی نگاه می کنند ،فکر می کنند ، احساس می کنند ،قضاوت می کنند. این جزو بزرگترین اشتباهات انسان ها است و به خاطر همین است که وقتی درحضور دیگران هستیم می ترسیم که خودمان باشیم تا دیگران ما را قضاوت نکنند 
  • یک جنگجو باشیم . جنگجوی به جای اینکه بر دیگران تسلط داشته باشد بر عواطف و نفس خود تسلط دارد در واقع جنگجو می داند که چه موقع باید عواطف خود را بروز دهند و زمان آن نه زودتر و نه دیرتر ازآن است.
  • بر رفتار ها ی خود تسلط داشته باشیم هر روز مقدار خاصی از انرژی جسمی ،روحی و عاطفی را در اختیار داریم که وقتی صبح از خواب بیدار می شویم اختیار کامل آنرا داریم که چگونه از آن انرژی ها استفاده کنیم .اگر مثلا اجازه دهیم که عواطف جای ما تصمیم بگیرند ممکن است انرژی زیادی از دست بدهیم و نتوانیم انرژی برای تغییر خود داشته باشیم.
  • اگر انسان ها را کودکی دو ساله در نظر بگیریم متوجه می شویم که اغلب این انسان ها لبخند دلپذیری بر لب دارند تفریح می کنند آنها دارند جهان را کشف می کنند از بازی کردن نمی ترسند آنها وقتی صدمه می بینند وقتی گرسنه هستند ، وقتی برخی نیازهایشان برآورده نشده است می ترسند اما غصه گذشته را نمی خورند مضطرب آینده نیستند و تنها  در زمان حال زندگی می کنند.
  • عشق واقعی پذیرش دیگراناست همان طور که هستند بدون تلاش برای تغییر دادنشان.