آزمون سمپاد نهم

کتابهای مناسب آزمون سمپاد برای پایه نهم

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AF

با توجه به اینکه زمان برگزاری آزمون سمپاد برای پایه نهم تاریخ27 خرداد سال 1401 میباشد و در این فرصا باقیمانده تا آزمون باید بهترین کتاب را مطالعه نمود، ما تمام کتابهای هوش را بررسی و مقایسه کردیم تا در انتخاب شما کمکی کرده باشیم.اگر در مورد کتابها سوالی داشتید با شماره واتساپ تماس بگیرید.