ایکیگای

نکات خواندنی کتاب (ایکیگای)

/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C%DA%AF%D8%A7%DB%8C

ایکیگای یک مفهوم ژاپنی است به این  معنا که شادی همواره به مشغول بودنه این کتاب میگه یکی از دلایل طول عمر ژاپنی ها به ویژه ساکنین اکیناوا ایکیگای هست در جزیره اوکیناوا از هر صد هزار نفر ،دو هزار و چهارصد و پنجاه و پنج نفر بیشتر از صد سال عمر میکنند.