خلاصه کتاب

نکات خواندنی کتاب( تکه هایی از یک کل منسجم)

/post-5

شاید زندگی کردن پیدا کردن بخش هایی از خودماندر تکه هایی از یک کلِ منسجم است پیدا کردنی که به اندازه یک عمر طول می کشد وتکه هایی که همه جا حضور دارد و فقط کافی است ما در مسیرشان قراربگیریم آن وقت اگرهوشیار باشیم شاید بخش هایی از خودمان را ببینیم درموقعیت هایی که قرار می گیریم، درفیلم هایی که می بینیم در تاریخی که مرور می کنیم و حتی در کوچه ای که هیچ عابری ندارد و باد درخت هایش را بدون حضور تماشاچیان نوازش می کند


نکات خواندنی کتاب( سه شنبه ها با موری)

/post-4

کتاب سه شنبه ها با موری براساس واقعیت موجود زندگی میچ آلبوم نویسنده ی کتاب و استادش موری شوارتز به رشته ی تحریر در آمده است نام کتاب به مناسبت دیدارهای میچ با استادش موری ،در سه شنبه هر هفته انتخاب شده است.