خلاصه کتاب مردی به نام اوه

نکات خواندنی کتاب(مردی به نام اوه)

/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%87

مردی به نام اوه روزگار پیرمردی است کم حرف،سخت کوش و بسیار سنتی که اعتقاد دارد همه چیزباید سرجای خودش باشد وفقط احمق ها به کامپیوتراعتماد می کنند او سال ها با قوانین سفت و سختش وهمسرش عاشقانه دوستش داشته زیسته و حالا انگار به آخرخط رسیده تا این یک روز صبح ماشین یک زن باردارایرانی و شوهرخنگش که قراراست همسایه او شوند کوبیده می شود به صندوق پستی اش و این آغاز ماجراست رمان بکمن روایتی است که از برخورد دو جهان،برخوردی که به طنزی مداوام و تأثیرگذار می انجامد و باعث می شود مفهوم کهن سالی و نوگرایی به شکل دیگر برای مخاطب روایت شود مردی به نام اوه رمانی است جان دار و زنده که بعید است بتوان ازخواندنش صرف نظر کرد زمانی که قرار است تا عمق جان مخاطبش رسوخ کند یک سرخوشی مداوم .... به جهان اوه خوش آمدید اُوه 59 سالهِ عبوس است که به علت داشتن سن زیاد از سرکار اخراج شده و به همین خاطر چندان با دنیای بیرون ارتباط برقرار نمی کند و مدام اوقات تلخی دارد .