کتاب بخوانیم

نکات خواندنی کتاب( سه شنبه ها با موری)

/post-4

کتاب سه شنبه ها با موری براساس واقعیت موجود زندگی میچ آلبوم نویسنده ی کتاب و استادش موری شوارتز به رشته ی تحریر در آمده است نام کتاب به مناسبت دیدارهای میچ با استادش موری ،در سه شنبه هر هفته انتخاب شده است.